Offerte aanvragen

In noodgevallen maakt u zelfs gebruik van onze 24/7 service

Ondersteuning & subsidies voor asbestverwijdering

Home >> Subsidies

Premies voor particulieren, bedrijven en scholen

Om de asbestafbouw in Vlaanderen aan te moedigen, worden er door verschillende overheden subsidies en ondersteuning geboden. We geven u graag een overzicht:

 

foto verboden toegang
foto verboden toegang

Particulieren

Fluvius biedt een premie aan voor het verwijderen van asbesthoudende dak- en gevelmaterialen in combinatie met de isolatie van het dak of de gevel. De reeds bestaande isolatiepremie van 4€/m2 wordt dan verhoogd met 8€/m2, waardoor men 12€/m2 ontvangt.

Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • De asbesthoudende materialen dienen verwijderd te worden door een erkend asbestverwijderaar, zoals Asbest Services.
  • De isolatie van het dak of de gevel dient binnen de 12 maanden na de asbestverwijdering te gebeuren.
  • U dient te isoleren volgens de norm, d.w.z. dat u minstens een R-waarde van 4,5m2 K/W moet bereiken.
  • De isolatie moet geplaatst worden door een aannemer.

Deze premie wordt eveneens aan ondernemingen toegereikt wanneer zij een asbesthoudende gevel of dak wensen te vernieuwen en isoleren.

Lokale besturen organiseren ook veel subsidieprojecten i.v.m. asbestverwijdering.  Het is dus zeker interessant om met de lokale milieudienst contact op te nemen.

https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten?app-refresh=1657032691708

Ondernemingen

Ondernemers kunnen een tegemoetkoming krijgen tot 90% van het totaalbedrag om leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten te saneren. Ook hier gelden een aantal voorwaarden:

  • Het onroerend goed moet in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten zijn opgenomen, met een registratieattest als bewijs.
  • U mag niet langer dan 2 jaar de nieuwe eigenaar zijn van het onroerend goed op het moment van de premieaanvraag
  • Het bedrag van de werkelijk saneringskosten moet minimum 24.750 euro zijn (excl. btw)
  • De kadastrale oppervlakte moet ten minste 500m² zijn.

https://www.vlaanderen.be/subsidie-voor-sanering-in-het-kader-van-vernieuwing-van-leegstaande-en-of-verwaarloosde-bedrijfsruimten

 

foto verboden toegang
foto verboden toegang

Land- en tuinbouwbedrijven

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt land- en tuinbouwbedrijven bij de renovatie van stallen met  asbestdaken. De afbraakwerken en afvoerkosten zelf komen niet in aanmerking voor een premie, wel de nieuwe dakbedekking. Een bewijs van wettelijke afvoering door een erkend asbestverwijderaar is noodzakelijk. Wordt er aan alle voorwaarden voldaan, dan betaalt het VLIF 30% terug.

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-investeringssteun-voor-land-en-tuinbouwers

Vlaamse scholen

De Vlaamse scholen kunnen een actualisatie of een verfijning van hun asbestinventaris van hun schoolgebouwen laten opmaken door een asbestdeskundige. OVAM draagt hiervan de kosten.

https://ovam.vlaanderen.be/ondersteuning-en-subsidies-voor-asbestverwijdering

foto verboden toegang

Wij bieden een totaal dienstenpakket

Asbest verwijderen na brand

Asbest vloerbedekking verwijderen

Asbest golfplaten verwijderen

Losgebonden asbest verwijderen